ITC Đăng ký Cộng tác viên !!!

Thực tập-Việc Làm- Du học Nhật Bản

 • Tuyển sinh thực tập sinh làm việc tại Nhật Bản ngành sản xuất giấy ướt

  Tuyển sinh thực tập sinh làm việc tại Nhật Bản ngành sản xuất giấy ướt

  14:56 - 21/07/2017

  Trung tâm Đào tạo và Phát triển Quốc tế (ITC) – Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên là đối tác tin cậy của nhiều Công ty, Nghiệp đoàn Nhật Bản. Hiện nay phía đối tác Nhật Bản thông báo tuyển dụng 30 chỉ tiêu Nữ đi làm tại Nhật Bản (Thời gian hợp đồng 1 năm) nội dung chi tiết như sau:

 • Tuyển sinh kỹ thuật viên làm việc tại Nhật Bản ngành điện tử

  Tuyển sinh kỹ thuật viên làm việc tại Nhật Bản ngành điện tử

  16:45 - 19/07/2017

  Trung tâm Đào tạo và Phát triển Quốc tế (ITC) – Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên là đối tác tin cậy của nhiều Công ty, Nghiệp đoàn Nhật Bản. Hiện nay phía đối tác Nhật Bản thông báo tuyển dụng 30 chỉ tiêu Nam, Nữ đi làm tại Nhật Bản (Thời gian hợp đồng 3 năm) nội dung chi tiết như sau:

 • Tuyển sinh kĩ thuật viên làm việc tại Nhật Bản ngành lắp ráp bếp gas

  Tuyển sinh kĩ thuật viên làm việc tại Nhật Bản ngành lắp ráp bếp gas

  16:44 - 19/07/2017

  Trung tâm Đào tạo và Phát triển Quốc tế (ITC) – Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên là đối tác tin cậy của nhiều Công ty, Nghiệp đoàn Nhật Bản. Hiện nay phía đối tác Nhật Bản thông báo tuyển dụng 30 chỉ tiêuNam, Nữ đi làm tại Nhật Bản (Thời gian hợp đồng 3 năm) nội dung chi tiết như sau:

 • Tuyển sinh kỹ thuật viên làm việc tại Nhật Bản ngành công nghệ thực phẩm

  Tuyển sinh kỹ thuật viên làm việc tại Nhật Bản ngành công nghệ thực phẩm

  16:30 - 19/07/2017

  Trung tâm Đào tạo và Phát triển Quốc tế (ITC) – Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên là đối tác tin cậy của nhiều Công ty, Nghiệp đoàn Nhật Bản. Hiện nay phía đối tác Nhật Bản thông báo tuyển dụng 30 chỉ tiêu Nam, Nữ đi làm tại Nhật Bản (Thời gian hợp đồng 3 năm) nội dung chi tiết như sau:

 • Thông báo tuyển dụng đơn hàng về lĩnh vực Công nghiệp

  Thông báo tuyển dụng đơn hàng về lĩnh vực Công nghiệp

  17:10 - 13/07/2017

  Trung tâm Đào tạo và Phát triển Quốc tế (ITC) – Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên là đối tác tin cậy của nhiều Công ty, Nghiệp đoàn Nhật Bản. Hiện nay phía đối tác Nhật Bản thông báo tuyển dụng 20 chỉ tiêu Nữ đi làm về Sản xuất thiết bị an toàn tại Nhật Bản (3 năm) nội dung chi tiết như sau:

 • Thông báo tuyển dụng đơn hàng về lĩnh vực Thực phẩm

  Thông báo tuyển dụng đơn hàng về lĩnh vực Thực phẩm

  08:44 - 12/07/2017

  Trung tâm Đào tạo và Phát triển Quốc tế (ITC) – Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên là đối tác tin cậy của nhiều Công ty, Nghiệp đoàn Nhật Bản. Hiện nay phía đối tác Nhật Bản thông báo tuyển dụng 20 chỉ tiêu Nữ đi làm về Thực phẩm tại Nhật Bản (3 năm) nội dung chi tiết như sau:

 • Thông báo tuyển dụng đơn hàng thực tập sinh 1 năm xuất cảnh sau 1 tháng

  Thông báo tuyển dụng đơn hàng thực tập sinh 1 năm xuất cảnh sau 1 tháng

  09:28 - 06/07/2017

  Trung tâm Đào tạo và Phát triển Quốc tế (ITC) – Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên là đối tác tin cậy của nhiều Công ty, Nghiệp đoàn Nhật Bản. Hiện nay phía đối tác Nhật Bản thông báo tuyển dụng 15 chỉ tiêu Nam và Nữ làm về lĩnh vực ô tô, xuất cảnh sau 1 tháng tại Toyama - Nhật Bản 1 năm nội dung chi tiết như sau:

 • Thông báo tuyển dụng đơn hàng về lĩnh vực Công nghiệp

  Thông báo tuyển dụng đơn hàng về lĩnh vực Công nghiệp

  17:28 - 02/06/2017

  Trung tâm Đào tạo và Phát triển Quốc tế (ITC) – Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên là đối tác tin cậy của nhiều Công ty, Nghiệp đoàn Nhật Bản. Hiện nay phía đối tác Nhật Bản thông báo tuyển dụng 70 chỉ tiêu Nam và Nữ đi làm về Kỹ thuật viên vận hành và điều khiển robot hàn tại Nhật Bản (03 - 05 năm) nội dung chi tiết như sau:

 • Thông báo tuyển dụng đơn hàng về lĩnh vực Thực phẩm

  Thông báo tuyển dụng đơn hàng về lĩnh vực Thực phẩm

  09:11 - 02/06/2017

  Trung tâm Đào tạo và Phát triển Quốc tế (ITC) – Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên là đối tác tin cậy của nhiều Công ty, Nghiệp đoàn Nhật Bản. Hiện nay phía đối tác Nhật Bản thông báo tuyển dụng 30 chỉ tiêu Nữ đi làm về Bánh mỳ tại Nhật Bản (3 năm) nội dung chi tiết như sau:

 • Thông báo tuyển dụng đơn hàng về lĩnh vực May mặc

  Thông báo tuyển dụng đơn hàng về lĩnh vực May mặc

  09:00 - 02/06/2017

  Trung tâm Đào tạo và Phát triển Quốc tế (ITC) – Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên là đối tác tin cậy của nhiều Công ty, Nghiệp đoàn Nhật Bản. Hiện nay phía đối tác Nhật Bản thông báo tuyển dụng 10 chỉ tiêu Nữ đi làm về may mặc tại Nhật Bản (3 năm) nội dung chi tiết như sau:

Hotline
PGS. TS. Hoàng Thị Bích Thảo (Giám Đốc)
0974 408 029