ITC Đăng ký Cộng tác viên !!!

Thực tập-Việc Làm- Du học Nhật Bản

 • Tuyển kĩ thuật viên đi làm việc tại Nhật Bản làm phân tích vật liệu trong phòng thí nghiệm

  Tuyển kĩ thuật viên đi làm việc tại Nhật Bản làm phân tích vật liệu trong phòng thí nghiệm

  17:42 - 07/01/2019

  Trung tâm Đào tạo và Phát triển Quốc tế (ITC)–Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên là đối tác tin cậy của nhiều Công ty, Nghiệp đoàn Nhật Bản. Hiện nay phía đối tác Nhật Bản thông báo tuyển dụng 04 chỉ tiêu Nữ kĩ thuật viên tại Nhật Bản (05 năm) nội dung chi tiết như sau:

 • Tuyển sinh thực tập sinh đi làm việc tại Nhật Bản ngành nghề Thực phẩm

  Tuyển sinh thực tập sinh đi làm việc tại Nhật Bản ngành nghề Thực phẩm

  08:58 - 04/01/2019

  Trung tâm Đào tạo và Phát triển Quốc tế (ITC)–Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên là đối tác tin cậy của nhiều Công ty, Nghiệp đoàn Nhật Bản. Hiện nay phía đối tác Nhật Bản thông báo tuyển dụng thực tập sinh đi làm tại Nhật Bản (1 NĂM) nội dung chi tiết như sau:

 • Tuyển sinh thực tập sinh NỮ đi làm việc tại Nhật Bản 1 năm

  Tuyển sinh thực tập sinh NỮ đi làm việc tại Nhật Bản 1 năm

  09:51 - 20/12/2018

  Trung tâm Đào tạo và Phát triển Quốc tế (ITC)–Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên là đối tác tin cậy của nhiều Công ty, Nghiệp đoàn Nhật Bản. Hiện nay phía đối tác Nhật Bản thông báo tuyển dụng thực tập sinh đi làm tại Nhật Bản (1 NĂM) nội dung chi tiết như sau:

 • Tuyển sinh thực tập sinh NAM - NỮ đi làm việc tại Nhật Bản 1 năm

  Tuyển sinh thực tập sinh NAM - NỮ đi làm việc tại Nhật Bản 1 năm

  15:54 - 11/12/2018

  Trung tâm Đào tạo và Phát triển Quốc tế (ITC)–Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên là đối tác tin cậy của nhiều Công ty, Nghiệp đoàn Nhật Bản. Hiện nay phía đối tác Nhật Bản thông báo tuyển dụng thực tập sinh đi làm tại Nhật Bản (1 NĂM) NÔNG NGHIỆP nội dung chi tiết như sau:

 • Tuyển sinh kỹ sư NAM chăn nuôi thú y chăm sóc bò

  Tuyển sinh kỹ sư NAM chăn nuôi thú y chăm sóc bò

  16:17 - 28/11/2018

  Trung tâm Đào tạo và Phát triển Quốc tế (ITC)–Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên là đối tác tin cậy của nhiều Công ty, Nghiệp đoàn Nhật Bản. Hiện nay, phía đối tác Nhật Bản thông báo tuyển sinh kĩ sư CNTY đi làm tại Nhật Bản (3 NĂM) nội dung chi tiết như sau:

 • Tuyển sinh thực tập sinh NỮ (1 NĂM) đi làm việc tại Nhật Bản ngành nghề NÔNG NGHIỆP

  Tuyển sinh thực tập sinh NỮ (1 NĂM) đi làm việc tại Nhật Bản ngành nghề NÔNG NGHIỆP

  15:42 - 16/11/2018

  Trung tâm Đào tạo và Phát triển Quốc tế (ITC)–Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên là đối tác tin cậy của nhiều Công ty, Nghiệp đoàn Nhật Bản. Hiện nay phía đối tác Nhật Bản thông báo tuyển dụng thực tập sinh đi làm tại Nhật Bản (1 NĂM) NÔNG NGHIỆP nội dung chi tiết như sau:

 • TUYỂN THỰC TẬP SINH 3 NĂM NÔNG NGHIỆP

  TUYỂN THỰC TẬP SINH 3 NĂM NÔNG NGHIỆP

  09:25 - 13/11/2018

  Trung tâm Đào tạo và Phát triển Quốc tế (ITC)–Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên là đối tác tin cậy của nhiều Công ty, Nghiệp đoàn Nhật Bản. Hiện nay phía đối tác Nhật Bản thông báo tuyển dụng thực tập sinh đi làm tại Nhật Bản (3 NĂM) nội dung chi tiết như sau:

 • TUYỂN SINH THỰC TẬP SINH ĐƠN HÀNG 1 NĂM

  TUYỂN SINH THỰC TẬP SINH ĐƠN HÀNG 1 NĂM

  10:11 - 08/11/2018

  Trung tâm Đào tạo và Phát triển Quốc tế (ITC)–Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên là đối tác tin cậy của nhiều Công ty, Nghiệp đoàn Nhật Bản. Hiện nay phía đối tác Nhật Bản thông báo tuyển dụng thực tập sinh đi làm tại Nhật Bản (1 NĂM) nội dung chi tiết như sau:

 • TUYỂN SINH ĐƠN HÀNG 3 NĂM

  TUYỂN SINH ĐƠN HÀNG 3 NĂM

  17:50 - 05/11/2018

  Trung tâm Đào tạo và Phát triển Quốc tế (ITC)–Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên là đối tác tin cậy của nhiều Công ty, Nghiệp đoàn Nhật Bản. Hiện nay phía đối tác Nhật Bản thông báo tuyển dụng thực tập sinh đi làm tại Nhật Bản (3 NĂM) nội dung chi tiết như sau:

 • Tuyển sinh bổ sung chương trình Thực tập nghề 7 tháng tại Nhật Bản

  Tuyển sinh bổ sung chương trình Thực tập nghề 7 tháng tại Nhật Bản

  15:59 - 01/10/2018

  Trung tâm Đào tạo và Phát triển Quốc tế (ĐT&PTQT), Trường Đại học Nông Lâm tuyển sinh bổ sung 30 chỉ tiêu đi thực tập nghề Nông nghiệp năm 2019. Thông tin chi tiết về Chương trình như sau:

Hotline
PGS. TS. Hoàng Thị Bích Thảo (Giám Đốc)
0974 408 029