ITC Đăng ký Cộng tác viên !!!

Thực tập-Việc Làm- Du học Nhật Bản

 • Tuyển sinh thực tập nghề Nhật Bản ngành nghề Đóng gói rau, củ, quả

  Tuyển sinh thực tập nghề Nhật Bản ngành nghề Đóng gói rau, củ, quả

  09:38 - 10/11/2017

  Trung tâm Đào tạo và Phát triển Quốc tế (ITC)–Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên phối hợp với đối tác Nhật Bản tuyển sinh Chương trình thực tập nghề Nhật Bản năm 2018 dành cho sinh viên Nhà trường. Thông tin chi tiết về Chương trình như sau:

 • Tuyển sinh thực tập sinh đi làm việc tại Nhật Bản ngành nghề Điều phối hàng siêu thị

  Tuyển sinh thực tập sinh đi làm việc tại Nhật Bản ngành nghề Điều phối hàng siêu thị

  15:10 - 08/11/2017

  Trung tâm Đào tạo và Phát triển Quốc tế (ITC)–Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên là đối tác tin cậy của nhiều Công ty, Nghiệp đoàn Nhật Bản. Hiện nay phía đối tác Nhật Bản thông báo tuyển dụng 72 chỉ tiêu Nữ đi làm tại Nhật Bản nội dung chi tiết như sau:

 • Tuyển sinh thực tập sinh đi làm việc tại Nhật Bản ngành nghề Thực phẩm

  Tuyển sinh thực tập sinh đi làm việc tại Nhật Bản ngành nghề Thực phẩm

  22:05 - 06/11/2017

  Trung tâm Đào tạo và Phát triển Quốc tế (ITC)–Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên là đối tác tin cậy của nhiều Công ty, Nghiệp đoàn Nhật Bản. Hiện nay phía đối tác Nhật Bản thông báo tuyển dụng 15 chỉ tiêu Nam và 60 chỉ tiêu Nữ đi làm tại Nhật Bản (03 năm) nội dung chi tiết như sau:

 • Tuyển sinh thực tập sinh đi làm việc tại Nhật Bản ngành nghề Làm dưa muối

  Tuyển sinh thực tập sinh đi làm việc tại Nhật Bản ngành nghề Làm dưa muối

  10:48 - 02/11/2017

  Trung tâm Đào tạo và Phát triển Quốc tế (ITC)–Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên là đối tác tin cậy của nhiều Công ty, Nghiệp đoàn Nhật Bản. Hiện nay phía đối tác Nhật Bản thông báo tuyển dụng 12 chỉ tiêu Nữ đi làm tại Nhật Bản (01 năm) nội dung chi tiết như sau:

 • Tuyển sinh thực tập sinh đi làm việc tại Nhật Bản ngành nghề Dây dẫn điện

  Tuyển sinh thực tập sinh đi làm việc tại Nhật Bản ngành nghề Dây dẫn điện

  09:03 - 30/10/2017

  Trung tâm Đào tạo và Phát triển Quốc tế (ITC)–Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên là đối tác tin cậy của nhiều Công ty, Nghiệp đoàn Nhật Bản. Hiện nay phía đối tác Nhật Bản thông báo tuyển dụng 10 chỉ tiêu Nữ đi làm tại Nhật Bản (01 năm) nội dung chi tiết như sau:

 • Tuyển sinh thực tập sinh đi làm việc tại Nhật Bản ngành nghề Đúc nhựa

  Tuyển sinh thực tập sinh đi làm việc tại Nhật Bản ngành nghề Đúc nhựa

  18:02 - 27/10/2017

  Trung tâm Đào tạo và Phát triển Quốc tế (ITC)–Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên là đối tác tin cậy của nhiều Công ty, Nghiệp đoàn Nhật Bản. Hiện nay phía đối tác Nhật Bản thông báo tuyển dụng 9 chỉ tiêu Nam đi làm tại Nhật Bản (01 năm) nội dung chi tiết như sau:

 • Thông báo tuyển dụng đơn hàng Giặt là tại Nhật Bản

  Thông báo tuyển dụng đơn hàng Giặt là tại Nhật Bản

  11:06 - 26/09/2017

  Trung tâm Đào tạo và Phát triển Quốc tế (ITC)–Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên là đối tác tin cậy của nhiều Công ty, Nghiệp đoàn Nhật Bản. Hiện nay phía đối tác Nhật Bản thông báo tuyển dụng 15 chỉ tiêu Nữ đi làm tại Nhật Bản (01 năm) nội dung chi tiết như sau:

 • Thông báo tuyển sinh thực tập sinh đi làm việc tại Nhật Bản

  Thông báo tuyển sinh thực tập sinh đi làm việc tại Nhật Bản

  10:52 - 18/09/2017

  Trung tâm Đào tạo và Phát triển Quốc tế (ITC)–Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên là đối tác tin cậy của nhiều Công ty, Nghiệp đoàn Nhật Bản. Hiện nay phía đối tác Nhật Bản thông báo tuyển dụng 12 chỉ tiêu Nam đi làm tại Nhật Bản (03 năm) nội dung chi tiết như sau:

 • Thông báo tuyển dụng đơn hàng Thực phẩm 3 năm chế biến Pizza

  Thông báo tuyển dụng đơn hàng Thực phẩm 3 năm chế biến Pizza

  14:44 - 07/09/2017

  Trung tâm Đào tạo và Phát triển Quốc tế (ITC) – Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên là đối tác tin cậy của nhiều Công ty, Nghiệp đoàn Nhật Bản. Hiện nay, các doanh nghiệp tại Nhật Bản thông báo tuyển dụng các bạn sinh viên vào chương trình thực tập sinh với nội dung chi tiết như sau:

 • Thông báo tuyển dụng đơn hàng Chăn nuôi

  Thông báo tuyển dụng đơn hàng Chăn nuôi

  11:19 - 07/09/2017

  Trung tâm Đào tạo và Phát triển Quốc tế (ITC) – Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên là đối tác tin cậy của nhiều Công ty, Nghiệp đoàn Nhật Bản. Hiện nay phía đối tác Nhật Bản thông báo tuyển dụng 06 chỉ tiêu Nữ và 03 chỉ tiêu Nam đi làm tại Nhật Bản (03 năm) nội dung chi tiết như sau:

Hotline
PGS. TS. Hoàng Thị Bích Thảo (Giám Đốc)
0974 408 029